Dijagnostika & Kondicijska priprema
Kineziologija KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA I SPORTSKIH TIMOVA